Yogi Tee 25 von 1092

Art.-Nr. 64487
Yogi Tee "Rose" 17 Btl
2,99 € * / 34 g
1 * 34 g (8,79 € / 100 g)
Art.-Nr. 65034
Yogi Tee Abend 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 64491
Yogi Tee Atem Tee 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 64484
Yogi Tee Black Chai 17 Btl
2,99 € * / 37,4 g
1 * 37,4 g (7,99 € / 100 g)
Art.-Nr. 64474
Yogi Tee Classic 17 Btl
2,99 € * / 37,4 g
1 * 37,4 g (7,98 € / 100 g)
Art.-Nr. 69472
Yogi Tee Classic Chai
3,79 € * / 90g
1 * 90g (4,21 € / 100g)
Art.-Nr. 65045
Yogi Tee Frauen Balance 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 65046
Yogi Tee Frauen Power 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 64493
Yogi Tee Frauen Tee 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 65040
Yogi Tee Glücks Tee 17 Btl
2,99 € * / 34 g
1 * 34 g (8,79 € / 100 g)
Art.-Nr. 64486
Yogi Tee Green Chai 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100 g)
Art.-Nr. 65051
Yogi Tee Grüne Harmonie 17 Btl
2,99 € * / 30,6 g
1 * 30,6 g (9,77 € / 100g)